Het bewonersplatform vergadert elke eerste woensdag van de maand. U bent van harte welkom om op de vrije stoel de vergadering bij te wonen.
Aanvang 19:30 uur in Nisipa, Bergsebaan 8, Nispen. Aanmelden secretariaat@nispeninfo.nl

woensdag 8 januari 2020
woensdag 5 februari 2020
woensdag 4 maart 2020
woensdag 1 april 2020
woensdag 6 mei 2020
woensdag 3 juni 2020
woensdag 1 juli 2020
Zomervakantie
woensdag 2 september 2020
donderdag 1 oktober 2020, openbare vergadering
woensdag 4 november 2020
woensdag 2 december 2020