De bovengrondse containers in de Prins Bernardstraat zullen worden vervangen door 3
ondergrondse containers. Er komt een container voor glas, een voor textiel en een perscontainer
voor plastic. In de perscontainer voor plastic kan evenveel als in 9 bovengrondse containers.
De ondergrondse textiel en kunststof container worden voorzien van een pastoegang, zodat deze
gratis met de Saverpas geopend kunnen worden. Dit voorkomt dat spelende kinderen zich
verstoppen in de klep en in de container vallen. Bijkomende voordelen zijn dat de zuiltjes er een stuk
netter uit zien en enkel pashouders gebruik kunnen maken van de kunststof en textiel container.
We willen graag de bewoners betrekken bij de locatie keuze. De containers dienen op een makkelijk
bereikbare locatie te staan. In het zicht van voorbijgangers, om dumpingen te ontmoedigen. En
uiteraard moet er ruimte zijn in de ondergrond.