Denk met ons mee over een duurzame en warme toekomst.

Mensen die een nieuwe woning aan het bouwen zijn in Nispen vertellen we niets nieuws;het is niet meer toegestaan je nieuwe huis met aardgas te verwarmen. Daarmee is een toekomstig aardgas-vrij Nispen geen vraag meer of dit gaat gebeuren, maar het is de vraag op welke termijn dit gerealiseerd moet zijn. In de kranten, het journaal en social media verschijnen steeds vaker verhalen over alternatieve bronnen van energie; wind- en zonneenergie, aard- en zonnewarmte, waterstof of biomassa. Dit in combinatie met het isoleren van de woningen.

Maar wat betekent dit alles nu voor ons als inwoners van Nispen? Dat is de vraag waarover een groep Nispenaren op het Kerkplein met elkaar in discussie ging.

De eerste insteek was de wens te bouwen aan een toekomstbestendig Nispen. Een plek waar onze kinderen en hun kinderen comfortabel met veel plezier kunnen wonen. Daarwaren ze het snel over eens. Maar hoe doe je dat dan zonder aardgas? Hoe zit zo’n energietransitie in elkaar er wat komt er allemaal bij kijken als je dit serieus aan gaatpakken? Het onderwerp bleek een veelkoppig monster te zijn, waar je als leek echt te weinig van af blijkt te weten als je door gaat vragen. Hulp was nodig. Met ondersteuning van de gemeente zijn, door het Bewonersplatform Nispen, experts ingeschakeld om een eerste verkenning te doen van de technische en juridische zaken waar je tegenaan gaat lopen. Deze verkenning geeft al een aardig beeld van het speelveld. Naast die vakinhoudelijke zaken zijn er nog vele vragen waar je als bewoner van Nispen toch ook graag een antwoord op zou willen zien.

 • Hoe duurzaam zijn die nieuwe energiebronnen nu eigenlijk? Een paar jaar geleden was biomassa de oplossing, maar daar lees je de laatste tijd toch ook weer andere
  verhalen over. Wat is nu de juiste keuze?
 • Ik heb al behoorlijk geïnvesteerd in zonnepanelen, dus ik hoef hier zeker niet aan
  mee te doen?
 • Het klinkt allemaal prachtig, als je een redelijk nieuw huis hebt… Hoe zit het met
  mijn huis uit 1930? Kan ik dat straks ook op een duurzame manier comfortabel warm
  krijgen?
 • En ook de hele praktische vraag: “Wat zijn de extra kosten en wie gaat dat betalen?”.

Zoals je hebt gemerkt, staan hierboven meer vragen dan antwoorden. Voor nu is dat ook prima. De afgelopen jaren hebben wij als Nispenaren al vaak laten zien dat we door gezamenlijke inspanningen mooie projecten kunnen realiseren; het Openluchttheater, het nieuwe Kerkplein en De N’OOP, om er maar een paar te noemen. Het vraagstuk dat nu voor ons ligt is weer ingewikkelder, ingrijpender en gaat over meer geld dan de vorige projecten bij elkaar opgeteld. En het raakt ons allemaal, nu of in de toekomst. Het raakt ons als we een nieuwe woning bouwen. Het raakt ons straks als we onze huizen aan zullen moeten passen. Als het ons allemaal raakt, laten we het dan ook samen aanpakken.

De reden waarom we nu met onze oproep komen, is omdat er op dit moment nog mogelijkheden zijn om zelf de regie te voeren over deze verandering die hoe dan ook op ons af gaat komen. Over een (paar) jaar is die mogelijkheid er niet meer en zal er ongetwijfeld meer wet- en regelgeving komen die onze keuzevrijheid zal beperken. Daarom zijn we op zoek naar Nispenaren die zich de komende maanden in willen zetten om de gevolgen voor de Nispenaren zelf in kaart te brengen, die zich met ons en experts in deze problematiek te verdiepen en mogelijke oplossingen met ons willen bekijken voor de Nispenaren zelf.

Het idee is dat we met een groep van 10 tot 15 personen aan de slag gaan om zoveel mogelijk vragen en antwoorden in beeld te krijgen. Deze groep van 10-15 personen noemen we het regieteam. Zij gaan daarna de dialoog aan met de andere bewoners zodat ze een inhoudelijk gesprek kunnen voeren hoe we dit veelkoppige monster kunnen bedwingen. Het regieteam krijgt professionele ondersteuning en de middelen om adviseurs in te huren om allerlei vragen uit te zoeken en door te laten rekenen. We willen het goed aanpakken. Regieteamleden hoeven geen energie-experts te zijn, het zijn gewoon Nispenaren met allemaal verschillende huizen en woonvormen die meedenken over wat het voor hun betekent. Zie je dit helemaal zitten, of juist helemaal niet en ben je erg sceptisch over het hele onderwerp en de gevolgen ervan, meld je aan (ook als je sceptisch bent, we willen graag alle meningen in beeld hebben).

Het is bedoeling om op maandagavond 31 augustus 2020 een digitale bijeenkomst te organiseren waar aan experts vragen gesteld kunnen worden over duurzame energie en ook over de aanpak van dit proces. Je kunt je dan ook aanmelden voor het regieteam. Uit alle aanmeldingen wordt een zo divers mogelijke groep gevormd. De enige voorwaarde is dat je in Nispen woont. Je hoeft dus geen expert te zijn op het gebied van energie. Die worden ingehuurd. Zelf zullen we ook bewoners gaan benaderen. Daarna gaat het regieteam de diepte in. Zij gaan het onderwerp voorbereiden om tegen het eind van het jaar de discussie met iedereen in Nispen te kunnen voeren.

Dit initiatief heeft de naam gekregen het Nispens Energie Collectief. Voor meer informatie over het NEC kun je terecht bij Antoon Uijtdehaag.

Aanmelden voor de digitale meeting van 31 augustus kan via het email adres nec@nispeninfo.nl. Voor mensen die het lastig vinden om de meeting digitaal bij te wonen, zoeken we naar een praktische oplossing.

Meld je gewoon aan en bouw mee aan de warme toekomst van Nipse!