Maandagavond 31 augustus hebben 33 mensen ingelogd om deel te nemen aan de informatieve bijeenkomst over een mogelijke energie transitie in Nispen. Het initiatief voor deze bijeenkomst is genomen door een aantal bewoners van Nispen verenigd in het Nispen Energie Collectief. Het eerste doel van de avond was om met een zo divers mogelijke groep Nispenaren te verkennen of het zinvol is een energie transitie proces op te starten. Vanwege de beperkingen als gevolg van corona was gekozen voor een zoom meeting.

De avond begon met een paar inhoudelijke inleidingen over de aanleiding, inhoud en het te volgen proces. Deze presentaties zijn terug te zien op https://youtu.be/iI22kKUvdPo. Hierna was er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. Omdat de deelnemers aan de meeting zeer divers waren (starters, gepensioneerden, eigenaren, huurders, nieuwbouw, woning van voor de oorlog), waren ook de vragen zeer uiteenlopend van aard. Hiermee gaven ze een prima beeld van de onderwerpen die we tijdens het proces gaan tegenkomen. Want dat was zeker de conclusie van de levendige discussie. Het initiatief om nu t moment om met dit onderwerp aan de slag te gaan en dat gaat dan ook gebeuren.

Daarmee kwam ook het tweede doel van de avond in zicht; namelijk het werven van bewoners die als regieteam dit onderwerp gaan voorbereiden. Het regieteam gaat een mogelijke energie transitie op een overzichtelijke manier in kaart brengen, zodat de bewoners van Nispen in staat worden gesteld het goede gesprek met elkaar hierover te voeren. Meteen nadat de meeting was beëindigd, kwamen de aanmeldingen voor het regieteam binnen. Omdat het belangrijk is het regieteam zo divers mogelijk samen te stellen, wordt de aanmeldperiode nog opengehouden tot zaterdag 12 september.

Op 14 september zal het regieteam voor de eerste keer bij elkaar komen. Voor meer informatie over het onderwerp of deelname aan het regieteam kan contact opgenomen worden met Antoon Uijtdehaag via nec@nispeninfo.nl. Meer informatie op www.nispeninfo.nl

De gestelde vragen deze avond

 • gaat het alleen om verwarmen?
 • energielabels; wat is er al bepaald en wat staat vast?
 • tot waar reikt ‘de kern van Nispen’ qua gebied dat we meenemen?
 • wordt koelen ook meegenomen?
 • opmerking: kijk naar heel Nispen en houd het betaalbaar
 • ligt de scope aan mogelijkheden al vast?
 • zijn er andere dorpen die een vergelijkbaar initiatief (al hebben) doorlopen?
 • wat is de rol van de begeleiding van het regieteam?
 • hoe wordt de professionele begeleiding vergoed?
 • zijn er uitgangspunten bepaald mbt de kosten?
 • opmerking: maandelijkse bijdrage van de bewoners voor het collectief
 • opmerking: mbt verduurzamen; denk ook aan isoleren
 • niks gehoord over waterstofgas? wel biogas
 • wat is de rol van het regieteam mbt de kosten en de modellen van het project? kijken zij mee met de energie-expert?
 • wanneer worden de eerste bewonerssessies verwacht?
 • zit er een einddatum aan de subsidie?
 • hoe gaan we alle 1200 inwoners motiveren om hun mening te delen? en op wat voor percentage mik je om een representatief antwoord te krijgen?
 • wanneer weten we of de subsidie wordt toegekend?
 • is er van te voren al bij de bewoners voorwerk gedaan om te achterhalen hoe zij tegenover de kosten staan van de mogelijke oplossing?
 • waarom is dit de scope zoals die is?
 • opmerking; collectieve oplossing goedkoper dan individueel
 • risico’s, kan Nispen een project als dit wel aan? referentie naar glasvezel en het kapen
 • is de woningbouwvereniging mee in het proces?
 • opmerking: ik ben starter en ga geen dure investering doen in m’n woning
 • komen er ook nieuwe woningen?