Help! Wij zoeken nieuwe leden & nieuwe voorzitter !

Wij zoeken nieuwe leden
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden ter versterking van ons huidige bestuur. Thans bestaat het Bewonersplatform Nispen uit 6 leden waarin de taken verdeeld moeten worden. Dit is gezien de toekomst niet voldoende. Voor het goed functioneren van het Bewonersplatform Nispen zijn nieuwe leden dringend nodig.

We hebben maandelijks overleg waarin we lopende zaken en nieuwe zaken bespreken. Dit is zeer uiteenlopend van problemen zwerfafval, verkeer, veiligheid, wonen, grijs en groen, nieuwe plannen of initiatieven. Kortom een zeer ruim pakket, waarin iedereen zich naar kunde en tijd kan inzetten.

Wij zoeken een nieuwe voorzitter
De huidige voorzitter heeft aangegeven zijn functie neer te leggen en te stoppen als bestuurslid bij het Bewonersplatform. Dus zijn we naast nieuwe leden ook op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Als voorzitter van het bewonersplatform vertegenwoordigt u het bewonersplatform naar buiten (inwoners, gemeente en andere verenigingen). Verder stelt u de agenda samen voor het maandelijks overleg en leidt u dit overleg. De jaarvergadering bereid u voor tezamen met de leden van het bewonersplatform. En 1x per jaar organiseert u het verenigingen en stichtingenoverleg.

Het is een takenpakket waar u niet alleen voor staat, dit doet u tezamen met de overige bestuursleden. Heeft u al ervaring in een bestuurdersrol dan is dat uiteraard meegenomen, maar het is geen voorwaarde. Eenieder die zich geroepen voelt om deze taak op zich te nemen is van harte welkom om zich aan te melden.

Meld u aan
Bent u die Nispenaar die betrokken is bij de leefbaarheid van uw dorp en graag haar of zijn steentje bij wilt dragen? Dan nodigen wij u graag uit voor de vrije stoel tijdens ons maandelijks overleg elke eerste woensdag van de maand om 19:30 uur in Nisipa, dan kunt u komen proeven en ervaren. U kunt zich dan aanmelden per mail op secretariaat@nispeninfo.nl OF zoek contact met één van onze leden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersplatform Nispen